Lagere maximale hypotheek in 2014

02-01-2014

Consumenten kunnen in 2014 minder lenen voor de aankoop van een eigen woning, dan zij konden in 2013. Dat heeft te maken met de strengere normen vanuit het Nibud, dat de banken een richtlijn geeft met het oog op het maximale bedrag dat ze kunnen uitlenen. Het Nibud geeft aan dat er sprake zal zijn van een 1 - 3% daling van de maximale hypotheek, al kan dit in sommige gevallen hoger oplopen.

 

Hypotheek op basis van inkomen

De hypotheek op basis van het inkomen zal afnemen in waarde, om te voorkomen dat consumenten in de financiële problemen te komen. Het Nibud adviseert consumenten slechts een beperkt percentage van hun inkomen uit te geven aan de woonlasten, om te voorkomen dat de totale kosten hoger oplopen dan de inkomsten. De daling van de maximale hypotheek geldt voor eigenlijk alle inkomens, al komen de modale inkomens er in de berekeningen er het best vanaf. Het zijn de lage en echt hoge inkomens die te maken krijgen met een meer forse daling. Het wordt voor hen daarom lastiger om in 2014 een eigen woning aan te kopen, met behulp van een hypotheek.

 

Hypotheek op basis van onderpand

Ook zal de bank kritischer kijken naar de waarde van het onderpand, om een hypotheek te kunnen verstrekken. Het maximaal te lenen bedrag wordt verlaagd van 105% van de waarde van de woning, naar nog maar 104% van de woning. Dat lijkt een kleine daling, maar bij een woning met een waarde van €250.000 scheelt dat toch een bedrag van €2.500 aan hypotheek. Dit is een bedrag dat consumenten nu zelf dienen te betalen, bijvoorbeeld vanuit het spaargeld. Met name bij de aankoop van een bestaande woning kan dit problemen opleveren.