Stijging inbraakclaims

09-10-2013

Forse stijging inbraakclaims

Het aantal inbraakclaims is in vijf jaar tijd fors gestegen van gemiddeld 2.500 per maand in 2008 naar ruim 3.500 per maand in 2012 – een toename van 40 procent. Het inbraakrisico ligt het hoogst in de provincie Noord-Brabant en het laagst in de provincie Groningen. Van de grote steden komt Groningen als veiligste stad uit de bus, in Breda, Almere en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot vier keer zo hoog.
 
Risicomonitor Woninginbraak siteplaatje.JPG Dat staat in de Risicomonitor Woninginbraken (zie het voorproefje hiernaast), die het Verbond van Verzekeraars uitbrengt in de Week van de Veiligheid. Het Verbond heeft hiervoor een analyse gemaakt van inbraakclaims die ver-zekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS).
 
Piek met kerst
Uit de analyse van inbraakclaims (vorig jaar gemiddeld 115 per dag) blijkt dat inbrekers het actiefst zijn in de donkere maanden van oktober tot en met maart – met een duidelijke piek tijdens de beide kerstdagen. Inwoners van de provincie Noord-Brabant hebben de meeste kans op inbraak: per 1000 huishoudens noteren verzekeraars daar jaarlijks 6,3 claims. Ook in Utrecht (5,2) en Limburg (5,1) ligt het aantal claims hoog. In Groningen (1,7) en Friesland (1,8) zijn inbrekers veel minder actief. Wie verhuist van Groningen naar Noord-Brabant, ziet het inbraakrisico met 262 procent stijgen.
Nederland telt 7,25 miljoen woningen. Uit politiegegevens blijkt dat er vorig jaar ruim 91.000 keer is gepoogd in te breken, in ruim 60.000 gevallen lukte dat ook. Omgerekend betekent dit dat elk jaar in één op de 88 woningen wordt geprobeerd in te breken.
 
Jaarlijkse Risicomonitor 
Het Verbond van Verzekeraars presenteert vanaf nu jaarlijks een Risicomonitor over een onderwerp dat is gerelateerd aan twee speerpunten: veiligheid onderweg en veiligheid in en om het huis. Het Verbond wil met zijn kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving – door kennis te delen en door krachten te bundelen met andere partijen, zoals opsporingsdiensten en de overheid.
 
Veiligheidsmaatregelen
Met de cijfers in deze Risicomonitor laat het Verbond zien waar de veiligheid verder kan worden ver-groot. Uit de claimcijfers van woninginbraken blijkt dat het aantal inbraakclaims het afgelopen jaar lijkt te stabiliseren, maar toch zorgwekkend hoog blijft. Het Verbond roept woningbezitters en (ver)huurders dan ook op alert te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Veel verzekeraars proberen woningveiligheid onder andere te stimuleren met premiekortingen – bijvoorbeeld als mensen hun huis beveiligen conform de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.